Podcast รายการ Sci เข้าหู EP9: Mathematical Mindset คิดแบบคณิตศาสตร์

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP9: Mathematical Mindset คิดแบบคณิตศาสตร์

        การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประยุกต์ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้

        รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ จึงได้เชิญ คุณวีณา เนาวประทีป หรือพี่นุ้ย นักวิจัยประจำ SageFox Consulting Group ประเทศสหรัฐอเมริกา ทูตสะเต็ม และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในฐานะผู้ออกแบบการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ มาพูดคุยในการสร้างแนวคิดแบบคณิตศาสตร์ ให้เกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจ และสนุกไปกับคณิตศาสตร์