Podcast รายการ Sci เข้าหู EP17: FutureTales Lab มองอนาคตไทย มองอนาคตโลก

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP17: FutureTales Lab มองอนาคตไทย มองอนาคตโลก

          FutureTales Lab หรือ “ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา” ก่อตั้งโดยองค์กรเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย เพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักอนาคตศาสตร์ทั่วโลก และส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การออกแบบอนาคตที่ดีขึ้นร่วมกันได้

          นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้รับเกียรติจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หรือ ดร.อ้อ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศาสตร์ FutureTales Lab โดย MQDC มาร่วมพูดคุยเพื่อแนะนำให้เรารู้จักกับ FutureTales Lab และได้รับรู้ถึงอนาคตของประเทศไทยและอนาคตของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า