Podcast รายการ Sci เข้าหู EP15: ยกระดับนวัตกรรมเวชสำอางไทยด้วยการทดสอบประสิทธิภาพใน 3D & Ex vivo skin

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP15: ยกระดับนวัตกรรมเวชสำอางไทยด้วยการทดสอบประสิทธิภาพใน 3D & Ex vivo skin

        ธุรกิจความงามและเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยในปัจจุบันมีการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยถูกนำมาใช้ในการย่อขนาดของสารบำรุงผิวให้เล็กลงเพื่อที่จะซึมสู่ผิวได้ดีขึ้น
 
        นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. จึงได้ชวน ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี หรือ ดร.นาว นักวิจัย ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและปลอดภัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง (COSMENOVATION) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมด้านเวชสำอางชะลอวัย