Podcast รายการ Sci เข้าหู EP11: Spaceport ความท้าทายของอุตสาหกรรมอวกาศไทย

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP11: Spaceport ความท้าทายของอุตสาหกรรมอวกาศไทย

       Spaceport หรือ ท่าอวกาศยาน คือ ฐานปล่อยจรวดหรือดาวเทียม สู่ห้วงอวกาศเพื่อการทำวิจัย ในหลายประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศระดับโลก จึงต่างมี Spaceport อยู่ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของตนเอง
 
          เช่นเดียวกัน หากประเทศไทยมีท่าอวกาศยานเป็นของเราเอง นอกจากจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศแล้ว จะยังทำให้เกิดการสร้างรายได้ทางตรงจากอุตสาหกรรมอวกาศ และหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ต่อเนื่องตามมา รายการ Science เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ สวทช. จึงได้เชิญ ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู หรือ ดร.แจ็ค วิศวกรชำนาญการ GISTDA ด้านบริหารการทดลองและการสำรวจอวกาศ หัวหน้าโครงการ Spaceport Thailand มาร่วมพูดคุยให้ความรู้เรื่องท่าอวกาศยาน หรือ Spaceport