ละอง ละมั่ง Rucervus eldii

ละอง ละมั่ง Rucervus eldii

          ละองและละมั่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน แต่ต่างกันที่เพศ ตัวผู้เรียกว่า “ละอง” ส่วนตัวเมียเรียกว่า “ละมั่ง” เป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน 19 ชนิดของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในอดีตเคยมีสถานภาพสูญพันธุ์ไปจากป่าธรรมชาติของประเทศเรา แต่เพาะเลี้ยงจนกระทั่งสามารถนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จ