“NETPIE 2020” ทลายข้อจำกัดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT

“NETPIE 2020” ทลายข้อจำกัดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT

NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) คือ คลาวด์แพลตฟอร์มสำหรับให้บริการเชื่อมต่อการสื่อสาร IoT ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งได้เปิดตัวเวอร์ชันแรกให้ประชาชนใช้ในปี 2558 (2015)

จนปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากถึงกว่า 40,000 ราย และมีอุปกรณ์เชื่อมต่อแล้วมากกว่า 100,000 ชิ้น โดยล่าสุดเนคเทคได้เปิดตัว “NETPIE 2020” พร้อมๆ กับการเปิดตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตใหม่ 5G ที่เร็วแรงขึ้นกว่าเดิม เพื่อทลายข้อจำกัดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT ให้แก่นักพัฒนาและผู้ประกอบการไทย

NETPIE เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ ‘Industry 4.0’ นับตั้งแต่การเปิดตัวในปี 2558 NETPIE มีการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ และในปี 2561 NETPIE ได้ผ่านการยกระดับจากห้องวิจัยไปสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ (Spin-off) ในนาม บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด (NEXPIE Co. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างมืออาชีพ ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) จากเนคเทค

ทั้งนี้เพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในด้านการให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรือฮาร์ดแวร์ต่างๆ เข้ากับระบบ IoT และให้บริการระบบบริหารจัดการ IoT แบบสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

“Frost & Sullivan คาดการณ์ว่า มูลค่าตลาด IoT ของประเทศไทยจะเติบโตจาก 3.6 พันล้านบาทในปี 2561 เป็น 1.88 แสนล้านบาทในอีก 13 ปีข้างหน้า (ปี 2576) ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 31.8 ต่อปี และคาดการณ์ว่าจำนวนอุปกรณ์ IoT ที่จะมีการใช้ทั่วโลกในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 2567) จะมีมากถึง 6 หมื่นล้านชิ้น ซึ่ง IDC ได้คาดการณ์ไว้ว่า งบประมาณที่จะถูกใช้จ่ายกับ IoT ทั่วโลกในอีก 2 ปีข้างหน้า (ปี 2565) จะสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ IoT สัญชาติไทย ในวันนี้เนคเทคพร้อมแล้วที่จะเปิดตัว ‘NETPIE 2020’ NETPIE เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่จะทลายทุกข้อจำกัดในการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT เป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างต้นแบบ (Prototype) ไปจนถึงการพัฒนาระบบเพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ NETPIE จะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา และอุตสาหกรรม SME ใช้บริการฟรีตลอดไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)”

NETPIE 2020 มีคุณสมบัติที่โดดเด่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนี้

• NETPIE 2020 ออกแบบโดยคำนึงถึง User Experience (UX) เป็นหลัก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งมือใหม่และมือโปร

• NETPIE 2020 ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ทั้งหมด บนพื้นฐานเทคโนโลยี Microservice ทำให้แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการขยายตัวแบบไร้ขีดจำกัด ทั้งในด้านของการเพิ่มบริการใหม่ได้แบบไร้รอยต่อไม่กระทบการบริการเดิม และสามารถรองรับอุปกรณ์หรือข้อมูลปริมาณมหาศาลในยุค AI และ 5G

• NETPIE 2020 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ได้หลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถรองรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ทำให้รองรับการใช้งานจากฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ ในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

• NETPIE 2020 อำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT เชิงพาณิชย์ หรือการผลิตอุปกรณ์ IoT จำนวนมาก (Mass production) โดยผู้พัฒนาหรือผู้ประกอบการสามารถจัดการลงทะเบียนความเป็นเจ้าของอุปกรณ์ได้ภายหลังการขาย จัดการสิทธิ์ และจัดกลุ่มผู้ใช้

• NETPIE 2020 มีระบบการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันโต้ตอบกับอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น บริการ Dashboard บริการกำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนไปยังช่องทางต่างๆ และบริการเก็บสถานะและข้อมูลของอุปกรณ์
 
ทั้งหมดของการสร้างสรรค์นวัตกรรม NETPIE และการอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่ประชาชนโดยเนคเทค สวทช. ก็เพื่อให้นวัตกรไทยได้ใช้เป็นทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศไทยจาก Maker Nation ไปสู่การเป็น Smart Nation ในอนาคตอันใกล้ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและใช้งานได้ที่ http://netpie.io