คำคม นักวิทย์: เจน กู๊ดออล

คำคม นักวิทย์: เจน กู๊ดออล

⚛ คำคม นักวิทย์ ⚛

เรียบเรียงโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do make a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.

– Jane Goodall

แต่ละวันที่ผ่านไป คุณส่งผลกระทบต่อโลกรอบตัว อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่คุณทำจึงสร้างความแตกต่างได้ และคุณก็ต้องตัดสินใจว่า ต้องการจะสร้างความแตกต่างในแบบใด
– เจน กู๊ดออล
———————–
เจน กู๊ดออล (อายุ 86 ปี)
(3 เมษายน พ.ศ.1934 – ปัจจุบัน)
เป็นนักไพรเมตวิทยาชาวอังกฤษ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชิมแปนซีมากที่สุดคนหนึ่งในโลก เคยใช้ชีวิตศึกษาปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวชิมแปนซีในอุทยานแห่งชาติ กอมเบ สตรีม (Gombe Stream National Park) ประเทศแทนซาเนียอย่างยาวนานถึง 55 ปี เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเจนกู๊ดออล และมีบทบาทสำคัญเรื่องการต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์และพิทักษ์สิทธิของสัตว์ อีกทั้งยังเป็นบอร์ดของ Nonhuman Rights Project ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับสิทธิสัตว์ ตั้งแต่ก่อตั้งใน ค.ศ.1996