คำคม นักวิทย์: สตีเฟน ฮอว์กิง

คำคม นักวิทย์: สตีเฟน ฮอว์กิง

⚛ คำคม นักวิทย์ ⚛
เรียบเรียงโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

Science is not only a disciple of reason
but, also, one of romance and passion.
– Stephen Hawking

วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ยึดถือในหลักเหตุผล
แต่ยังมีความโรมานซ์และหลงใหลใฝ่ฝันด้วย
– สตีเฟน ฮอว์กิง

——————-
สตีเฟน ฮอว์กิง
(8 มกราคม พ.ศ. 2485 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2561)
เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำเอาทฤษฎีสัมพัทธภาพ (theory of relativity) และกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) มาใช้สร้างทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา
ใน พ.ศ. 2545 บีบีซีจัดให้เขาเป็น 1 ใน 100 ชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หนังสือวิทยาศาสตร์ที่เขาเขียนคือ ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) ทำสถิติติดอันดับหนังสือเบสต์เซลเลอร์ติดต่อกันนานถึง 237 สัปดาห์ เขามีโรคประจำตัวที่เป็นโรคพันธุกรรมคือ ALS (amyotrophic lateral sclerosis) ที่ทำให้ค่อยๆ กลายเป็นอัมพาต และติดต่อสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์ข้อความและเสียงแทน