คำคม นักวิทย์: ไมเคิล ฟาราเดย์

คำคม นักวิทย์: ไมเคิล ฟาราเดย์

⚛ คำคม นักวิทย์ ⚛
เรียบเรียงโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

Nothing is too wonderful to be true, if it be consistent with the laws of nature; and in such things as these experiment is the best test of such consistency.

– Michael Faraday

ไม่มีสิ่งใดที่มหัศจรรย์เกินว่าจะเป็นจริง หากสอดคล้องกับกฎต่างๆ ในธรรมชาติ และการทดลองก็เป็นวิธีการทดสอบที่ดีที่สุดสำหรับความสอดคล้องต้องกันที่ว่านั้น

– ไมเคิล ฟาราเดย์

——————-

ไมเคิล ฟาราเดย์
(22 กันยายน พ.ศ. 2334 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2410)

เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีผลงานเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเคมีไฟฟ้า เขาเป็นผู้ค้นพบสารเบนซีน (benzene) และพัฒนาอุปกรณ์ไฟบุนเซ็น (Bunsen burner) รุ่นแรก ๆ จนกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในห้องปฏิบัติการเคมีในปัจจุบัน

หากปราศจากงานวิจัยพื้นฐานทางไฟฟ้าของเขาแล้ว เทคโนโลยีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าคงเกิดขึ้นไม่ได้ ชื่อหน่วยความจุ (capacitance) ในระบบ SI ก็ตั้งชื่อตามชื่อของเขาคือ ฟารัด (farad) แม้ว่าเขาจะได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนน้อยมาก แต่ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองจนเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวอย่างคนหนึ่งในประวัติศาสตร์

เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford ) นักวิทยาศาสตร์ผู้เสนอแนะแบบจำลองอะตอม ยกย่องให้ฟาราเดย์เป็นหนึ่งในผู้ค้นพบที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล หากพิจารณาจากความหลากหลายของหัวเรื่อง และความลุ่มลึกของเนื้อหาที่ค้นพบ