คำคม นักวิทย์: เอ็ดวิน เพาเวลล์ ฮับเบิล

คำคม นักวิทย์: เอ็ดวิน เพาเวลล์ ฮับเบิล

⚛ คำคม นักวิทย์ ⚛
เรียบเรียงโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure Science.
– Edwin Powell Hubble

ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าที่มีอยู่ มนุษย์สำรวจเอกภพรอบตน และเรียกการผจญภัยนี้ว่า วิทยาศาสตร์
– เอ็ดวิน เพาเวลล์ ฮับเบิล

—————————-
เอ็ดวิน เพาเวลล์ ฮับเบิล
(20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 – 28 กันยายน พ.ศ. 2496)

นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 เขาศึกษาดาวฤกษ์แต่ละดวงในกาแล็กซี เอ็ม 33 ฮับเบิลเป็นผู้พิสูจน์ว่ามีกาแล็กซีอื่นๆ (นอกเหนือจากกาแล็กซีทางช้างทางเผือกที่โลกอยู่) อีกเป็นจำนวนมาก

เขาเป็นพิสูจน์ด้วยว่า กาแล็กซีเหล่านี้กำลังเคลื่อนที่ห่างออกไป ฮับเบิลใช้ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (การเปลี่ยนสีของกาแล็กซีเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้หรือห่างไกลจากโลกมากขึ้น) วัดความเร็วของกาแล็กซีต่างๆ และค้นพบว่ากาแล็กซียิ่งอยู่ไกล ยิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้น

ปัจจุบันเรียกว่า “กฎของฮับเบิล” กฎนี้แสดงว่าเอกภพทั้งหมด กำลังมีขนาดโตขึ้น มีผู้เปรียบเทียบภาพถ่ายแรกที่ได้จากกล้องฮับเบิลว่า เป็นภาพโมนาลิซ่าแห่งวงการดาราศาสตร์