กระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ

📣 ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและของที่ระลึก
จากการตอบแบบสำรวจสถานะคุณภาพการวิจัยปี 2564 :
การดำเนินงานวิจัยของบุคลากรภายนอกที่ร่วมงานกับ สวทช.
ตรวจสอบรายชื่อ >> คลิก

   ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีทัศน์ย้อนหลังงานเสวนา

งานเสวนาการเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนต่างประเทศ