สัมมนา 24/02/2022

รายการสัมมนา

28-31 มีนาคม 2565

ร่วมเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG

วันที่ 28 มีนาคม 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565

Previous
Next

วันที่ 29 มีนาคม 2565

Previous
Next

วันที่ 30 มีนาคม 2565

Previous
Next

วันที่ 31 มีนาคม 2565

Previous
Next