ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 59 คน ด้วยนะคะ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 25 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)
E-mail : sarayut@nstda.or.th

หมายเหตุ : ทางโครงการฯ จะแจ้งข่าวสารผ่านอีเมลที่นักเรียนได้แจ้งไว้