ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 7”
รายชื่อผู้ลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 7
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ลงทะเบียนและผู้เข้าร่วม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)
E-mail : sarayut@nstda.or.th
หมายเหตุ : มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563

**กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**