ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP
ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 24 (ระยะสั้น) จำนวน 68 คน

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ต้น รุ่นที่ 24

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณณัฐวดี (ตาล) โทร. 082-341-2416, 02-470-8394

กรอกรายละเอียดยืนยันข้อมูลนักเรียน
  https://bit.ly/3rZtEX6

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมของทางโครงการได้ที่
  http://www.jstp.org/

**ทั้งนี้ทางโครงการจะแจ้งข่าวสารผ่านทาง E-mail ที่นักเรียนได้แจ้งไว้**