ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP
ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น) จำนวน 70 คน

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ต้น รุ่นที่ 23

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณสิริอร ชูวงศ์ 080-235-5334

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมของทางโครงการได้ที่
  http://www.jstp.org/

กรอกรายละเอียดยืนยันข้อมูลนักเรียน
https://forms.gle/a6AK23YizykJwyCS8

**ทั้งนี้ทางโครงการจะแจ้งข่าวสารผ่านทาง E-mail ที่นักเรียนได้แจ้งไว้**