ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP
ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น) จำนวน 55 คน

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ปลาย รุ่นที่ 23

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)
E-mail : sarayut@nstda.or.th

**ทั้งนี้ทางโครงการจะแจ้งข่าวสารผ่านทาง E-mail ที่นักเรียนได้แจ้งไว้**