ข่าว/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย-ป.ตรี รุ่นที่ 22
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 22

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย-ป.ตรี รุ่นที่ 22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อาคาร 2
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1433 ,1437
E-mail : jstp@nstda.or.th