ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะและ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ และทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor) คอยให้คำ
  ปรึกษาการทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพัน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเข้าร่วมกิจกรรม
  ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

  เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 ธันวาคม 2563 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดรับสมัคร
วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563
คัดเลือกจากใบสมัคร
เดือนมกราคม 2564
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์และสอบสัมภาษณ์
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการคัดเลือก
เดือนมีนาคม 2564
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร
วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563
คัดเลือกจากใบสมัคร
เดือนมีนาคม 2564
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์และสอบสัมภาษณ์
เดือนเมษายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือก
เดือนพฤษภาคม 2564
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ปลาย 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์รับสมัคร 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
คณุสิริอร ชูวงศ์ (ผู้ประสานงานโครงการ JSTP ม.ต้น)
โทรศัพท์ 02 470 8394
E-mail : jstp@mail.kmutt.ac.th

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436 ,1434
E-mail : jstp@nstda.or.th