ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 24 (ระยะสั้น) จำนวน 68 คน
ตตรวจสอบรายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

คุณณัฐวดี (ตาล) โทร. 082-341-2416, 02-470-8394

กรอกรายละเอียดยืนยันข้อมูลนักเรียน https://bit.ly/3rZtEX6

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมของทางโครงการได้ที่  http://www.jstp.org/

**ทั้งนี้ทางโครงการจะแจ้งข่าวสารผ่านทาง E-mail ที่นักเรียนได้แจ้งไว้**

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ที่นี้