ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 23 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 3

แจ้งกำหนดการงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 23 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 3
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ออนไลน์) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการปฐมนิเทศ