ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 24 (ระยะสั้น)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับ มัธยมศึกษาปลายและปริญญาตรี รุ่นที่ 24 (ระยะสั้น) จำนวน 48 คน

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ปลาย รุ่นที่ 24