ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน
 รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 50 คน ด้วยนะคะ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 26 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)
E-mail : sarayut@nstda.or.th

หมายเหตุ : ทางโครงการฯ จะแจ้งข่าวสารผ่านอีเมลที่นักเรียนได้แจ้งไว้