ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอน รุ่นที่
25 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 25

กำหนดการสัมภาษณ์

ภูมิภาควันที่สัมภาษณ์สถานที่จังหวัด
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

11-12 มิถุนายน 2565
downloadกำหนดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรุงเทพฯ
ภาคเหนือ

18 มิถุนายน 2565
downloadกำหนดการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
ภาคใต้

18 มิถุนายน 2565
downloadกำหนดการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราช
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25 มิถุนายน 2565
downloadกำหนดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา
ภาคใต้26 มิถุนายน 2565
downloadกำหนดการ 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
ภาคใต้26 มิถุนายน 2565
downloadกำหนดการ 
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สงขลา

หมายเหตุ : ภาคเหนือรอยืนยันสถานที่ ขอส่งกำหนดการภายหลังจากได้รับการยืนยันสถานที่แล้วค่ะ

แบบฟอร์มยืนยันการเข้าสัมภาษณ์ (เปิดให้ยืนยันข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)
https://bit.ly/3G7ZZ6X

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กรุงเทพฯ จังหวัดใกล้เคียงและภาคเหนือ)
  โทร. 06 4314 1258 (คุณสิริอร) e-mail: jstp@mail.kmutt.ac.th
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  โทร. 09 9162 4653 (คุณกุลฒี) e-mail: poonsoub@gmail.com
• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาคใต้)
  โทร. 06 3413 6084 (คุณกวิสรา) e-mail: jstp.wu@gmail.co