ARSA Framework

อาษาเฟรมเวิร์ค

      อาษาเฟรมเวิร์ค คือ เทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่ง (Platform of Things) สามารถเชื่อมโยงและรองรับ การประมวลผล การแสดงผล การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service โดยรองรับงานในศตวรรษที่ 21 และยุค 5.0G มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีอยู่ที่ Full Operation/Commercialization แบบ Open Source และ Cross Platform (สามารถลงได้ทุกแพลทฟอร์มที่มี C/C++ Compiler) เทคโนโลยีฐานอาษาเฟรมเวิร์ค นี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลด SDK ไปใช้ได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (โหลดที่ www.arsa.ai)                           

      อาษาเฟรมเวิร์คขออาสานำพาประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางและเพิ่ม GDP ให้กับประชาชนในประเทศ และเป็นการก้าวสำคัญยิ่งที่จะมุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (New S-curve) วิสาหกิจชุมชน โรงเรียนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาษาเฟรมเวิร์คจะเป็นเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่งแห่งชาติเพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้และเป็นอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วโลก


จุดเด่นของเทคโนโลยี

      อาษาเฟรมเวิร์ค คือ เทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่ง (Platform of Things) สามารถเชื่อมโยงและรองรับ การประมวลผล การแสดงผล การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service ต่อไปนี้

 • ARSA Framework SDK คือ Software Development Kit ของอาษาเฟรมเวิร์ค ปัจจุบันรองรับระบบ Win32, Android และ Windows Phone 10 (สามารถ Port ไปยัง Platform อื่นๆที่มี C/C++ Compiler ได้ทันที)
 • ARSA AI Compiling 2.4 คือ Compiling source code ไปที่ Platform Android ด้วย AI เพียง Click เดียว
 • ARSA Transition 2.4 คือระบบปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างงาน Presentation ยุคใหม่ด้วย Image Language Processing (ILP)
 • ARSA Computing 1.0 คือ Platform Computing ทุกที่ทุกเวลาบน Smart Device Android สามารถเขียน AI, Computing Science, Data Science ได้บนมือถือและแสดงผลทันทีแบบ Real-time และใน v. 2.0 จะเปิดให้ประชาชนสามารถขาย Code ของตัวเองได้ผ่านทาง Platform นี้ช่วยลดการ Dev กระจุก User กระจาย เพิ่มรายได้ สร้าง GDP ให้กับประเทศไทย 5.0
 • ARSA Preview 1.0 คือ Platform รันโปรแกรมที่สร้างจากอาษาเฟรมเวิร์คให้มาอยู่บน Smart Device ทันทีในรูปแบบ Native โดยไม่ต้อง Compile เพียงแค่ใช้การสแกน QR Code หรือการกรอกรหัส และใน v. 2.0 จะเปิดให้ประชาชนสามารถขายโปรแกรมของตัวเองได้ผ่านทาง Platform นี้ช่วยลดการ Dev กระจุก User กระจาย เพิ่มรายได้ สร้าง GDP ให้กับประเทศไทย 5.0
 • ARSA License Control 1.1 คือระบบควบคุมการเข้าใช้งานอาษาเฟรมเวิร์คโดยแบ่งออกเป็นแพคเกจ ดังนี้
  - 1 เดือน ราคา $49.99
  - 6 เดือน ราคา $249.99                                     
  - 12 เดือน ราคา $499.99 สามารถตรวจสอบราคากลางแพคเกจอาษาเฟรมเวิร์คได้ที่ www.arsa.ai

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

 • ARSA Framework SDK รองรับภาษา C/C++
 • ARSA AI Compiling ด้วยภาษา C/C++
 • พัฒนา ARSA Transition 2.4 ด้วยภาษา C/C++
 • ARSA Computing 1.0 ด้วยภาษาอาษา
 • ARSA Preview 1.0 ด้วยภาษาอาษา
 • ARSA License Control 1.1 ด้วยภาษา C/C++

การประยุกต์ใช้งาน

อาษาเฟรมเวิร์คประยุกต์ใช้งานในยุค 5G ได้ดังต่อไปนี้

 • DeepTech / AI นำไปสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วยอัลกอริทึม DeepLearning หรือ MachineLearning
 • MarTech / BigData Analytic นำไปสร้างแผนการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทาง Data Science    
 • FinTech / Blockchain นำไปสร้าง ICO สกุลเงินดิจิทัลและเขียนอัลกอริทึม Blockchain  
 • MedTech EdTech UX/UI นำไปสร้าง UX/UI ทางด้านการแพทย์และการศึกษาในทุกระดับชั้น
 • AgTech / Controller นำไปควบคุมอุปกรณ์ Hardware ต่างๆผ่านทาง Cloud และ Smart Devices
 • ioT / {REST:API} ควบคุมอุปกรณ์ ioT ผ่าน Representational State Transfer {REST API}
 • UAV / TCP/UDP ควบคุม/ประมวลผล อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) ผ่านโปรโตคอล TCP หรือ UDP

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

      อุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) วิสาหกิจชุมชน โรงเรียนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

 • Microsoft, Huawei, beacon Kbank, digital venture SCB, intouch, dtac, true, rise krungsri, 500 tuk tuk, PTT Digital, SCG, singha, thai bev
 • สวทช. สสว. ETDA กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วช. มหาวิทยาลัยชั้นนำ โรงเรียนนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา


สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

      มีสถานะระดับความพร้อมของเทคโนโลยีอยู่ที่ Full Operation/Commercialization โดยแบ่งออกเป็นแพคเกจ ดังนี้

 • 1 เดือน ราคา $49.99
 • 6 เดือน ราคา $249.99
 • 12 เดือน ราคา $499.99                                           

สามารถตรวจสอบราคากลางแพคเกจอาษาเฟรมเวิร์คได้ที่ www.arsa.ai

ภาพรวมตลาด

      ตลาด License Software โลก 4.3 Billion US Dollar https://www.appsruntheworld.com/top-10-media-software-vendors-and-market-forecast/ รวมจำนวนผู้ใช้งานอาษาเฟรมเวิร์ค 154,939 มีส่วนแบ่งการตลาด (บาท) 2,145,280,350

ผลประโยชน์ (Impact)

 • เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์ :
  อาษาเฟรมเวิร์ค คือเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่งแห่งประเทศไทย ที่สร้างและผลิตโดยนักวิจัยไทย 100% โดยมี 16 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับอาษาเฟรมเวิร์ค และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย
 • เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ :
  ระหว่างปี2009-2019  มีจำนวนผู้ใช้งาน 60,154,939 คน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (บาท) 102,145,280,350 มีมูลค่าการลดค่าใช้จ่ายจากต่างประเทศ เท่ากับ รวม จำนวนผู้ใช้งาน 154,939 ราคาซื้อจากต่างประเทศ 7,437,072,000 ราคาอาษาเฟรมเวิร์ค 2,145,280,350 ประหยัดเงินได้ 5,291,791,650 บาท
  * อาษาเฟรมเวิร์คร่วมกับกองทัพอากาศ อยู่ในระหว่างพัฒนา BigData Analytic ตรวจวัดการไหลและปริมาณของน้ำ, ไฟป่า, ฝุ่นละอองและอื่นๆ
  จาก UAV ของกองทัพอากาศ
 • เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม :
  11.6 อาษาเฟรมเวิร์คมีความร่วมมือพัฒนาแอปพลิเคชันบน Smart Phone Android ให้กับ 5 หน่วยงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุค 5G และ SmartCity
  เอกสารแนบประชาสัมพันธ์จากสถาบันอาษา him496_2_61_app_all_no_mou_all.pdf (10 Mb, 38 หน้า)
  https://drive.google.com/open?id=1ng-T5ZsIl7ZJ1Wrvt-P8Lm_9V5yuRIMB


"อาษาเฟรมเวิร์ค"

นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 08-1362-3124
E-mail : 
arsa@citu.tu.ac.th

ผลงานที่จัดแสดง