สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน ให้บริษัท ITM Alimentaire international เจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 2,000 สาขาในประเทศฝรั่งเศส  

8 มิถุนายน 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย- ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. และคุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการ สท. นำเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร พบปะหารือและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนกับ Mr. Franck Marie (Import Director), Mr. Jean Baptiste Prieur (Import Quality Manager) และคุณปิ่นมณี ทุ่งแจ้ง (Food Manager Asia) บริษัท ITM Alimentaire international ผู้ดำเนินการธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ภายใต้ซูเปอร์มาร์เก็ต “อินเตอร์มาร์เช่ (Intermarché)” ซึ่งมีสาขากว่า 2,000 แห่งในประเทศฝรั่งเศส และให้ความสนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย

  • ข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขายพันธุ์ข้าวตำบลหนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ (สินค้า GI Thailand, มาตรฐาน USDA, COR)
  • ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ จากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (มาตรฐาน EU, USDA)
  • เส้นพาสต้าจากถั่วเขียว ผลิตจากถั่วเขียวพันธุ์ KUML ปลูกโดยเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง จ.อำนาจเจริญ จำหน่ายโดยบริษัท ข้าวดินดี จำกัด (การปลูกได้มาตรฐาน EU, COR การผลิตและจำหน่ายได้มาตรฐาน GMP, HACCP, BRC, CERES)
  • พริกไทยตรังหรือพริกไทยปะเหลียน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกไทยตรังและเกษตรกรรมยั่งยืน อ.เมือง จ.ตรัง (สินค้า GI Thailand, มาตรฐาน GAP) 
  • กระเทียมศรีสะเกษ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแฟร์เทรดศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (สินค้า GI Thailand, มาตรฐาน GAP)
  • ผลิตภัณฑ์จากฟักทองพันธุ์ไข่เน่า จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน (สินค้า GI Thailand, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS)
  • กาแฟ จากวิสาหกิจชุมชนกาแฟเดอม้ง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน (มาตรฐาน GAP)
  • ขมิ้นชัน จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (การปลูกได้มาตรฐาน USDA ORGANIC การผลิตและจำหน่ายได้มาตรฐาน อย., GHP, HACCP, TAS9032, TAS9023, TASS9024)

จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาทิ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง มีเนื้อสัมผัสแข็ง แต่หอม ซึ่งชาวฝรั่งเศสนิยมบริโภคข้าวแข็ง พริกไทยตรังหรือพริกไทยปะเหลียน สินค้า GI จังหวัดตรัง ซึ่งที่ฝรั่งเศสมีจำหน่ายพริกไทยจากทั่วโลก ข้าวเกรียบฟักทอง เป็นอาหาร Plant-based ที่กำลังเป็นที่นิยมบริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์และจะหารือร่วมกับ สท./สวทช. และผู้ประกอบการเกษตรอีกครั้ง ทั้งในเรื่องมาตรฐานการส่งออก ปริมาณการผลิตและปริมาณคำสั่งซื้อ

อนึ่ง การพบปะและนำเสนอผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สวทช. ได้ร่วมนำเสนอบทบาทการทำงานของ Food Innopolis การวิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการไทย รวมถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่จำหน่ายในตลาดต่างประเทศแล้ว

# # #

สวทช. ชูผลิตภัณฑ์คุณภาพชุมชนป้อนซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเศส
Tagged on: