หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ
     
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
1. คู่มือรับทุนโครงการ NUI-RC
  กด >>download
 
2. แบบรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้างานวิจัย
  กด >>download
 
3. ใบคำร้องทั่วไป
  กด >>download
 
4. แบบสอบถามหลังจบ
  กด >>download
 
5. แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
 
กด >>download
 
6. แบบรายงานการเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานต่างประเทศ
 
 
7. แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ
 
 
8. แบบรายงานการเดินทางการทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ
 
   
   
 
     
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป