NUI-RC
หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

กิจกรรมนำเสนอความก้าวทุน TGIST NUI-RC และ YSTP  
          
จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 08:30 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม
          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช
.

          เปิดลงทะเบียนนำเสนอ วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของโครงการทุน

   คลิกดูรายละเอียด กำหนดการกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าทุน

  คลิกลงทะเบียนสำหรับนักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย และพร้อมส่งไฟล์บทคัดย่อทางอีเมล์มาที่
      คุณสุพัตรา ชื่นอารมย์ อีเมล์ : supattra@nstda.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค. 62

  คลิกลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปเข้าฟัง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ฟรี !!! กิจกรรมอบรม Infographic Presentation design
        
 อบรม Infographic Presentation design เพื่อการสื่อสารแบบมืออาชีพ เปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ
  มาเป็นการนำเสนอแบบ smart เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเสนอแบบ Infographic ที่เน้นการสื่อสาร
  ที่เข้าใจ่ายและน่าสนใจ และน่าติดตาม

        อบรมในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 (2 วัน) เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุม 405   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. สำหรับนักศึกษาทุน สวทช. อบรมฟรี   ไม่เสียค่าใช้จ่าย

1. เปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 พ.ค. 62 ลงทะเบียน คลิก

2. กำหนดการ

3. หลักสูตรการอบรม

 


   
   
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป