ตอนที่ 8 วัคซีนมาโควิดจะถอยแค่ไหน (ต่อ)

ตอนที่แล้วคุยถึงประเทศไทยสองสามภาคส่วนในมุมมองของการระบาดของโควิด ส่วนแรก คือ แรงงานข้ามชาติที่อยู่กับอย่างหนาแน่น ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นทั้งถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ทำให้โควิดลุกไหม้รวดเร็ว ส่วนที่สอง คือ คนไทยในที่ลับตา ตามแหล่งเริงรมย์และอบายมุข และส่วนที่สาม คือ ประชาชนส่วนใหญ่ในที่เปิดเผย เมื่อเชื้อโควิดตกเข้ามาก็ถูกมวลชนและทีมสาธารณสุขกักไว้ไม่ให้แพร่ออกไป ตอนที่สองนี้จะคุยเรื่องแนวคิดเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนในการตัดการแพร่ระบาดโควิด และพยากรณ์ว่าปลายปีนี้เมื่อฉีดวัคซีนได้ครึ่งนึงของประชากรแล้วเปิดเมืองให้มีกิจกรรม โควิดจะลามหรือจะหลบ อ่านต่อ

อ่านบทความอื่นๆ ของ ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์