โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สวทช.

เกี่ยวกับโครงการ [pdf

คู่มือ-ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน [pdf

แบบคำขอรับการสนับสนุน [word

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ [word

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ [word

หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ [pdf

โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สวทช. สำหรับผู้เช่าพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

แบบคำขอรับการสนับสนุน [word

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ [word

รับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

แบบคำขอรับรองธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป้าหมาย สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ [word]

แบบคำขอรับรองธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป้าหมาย สำหรับกิจการเงินร่วมลงทุน [word]

ประกาศรายชื่อเทคโนโลยีเป้าหมาย [pdf

รายชื่อกิจการที่ได้รับการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 3/4/2020) [pdf

รับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ฺBOI 7.12 [pdf

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 7.12 [pdf

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ฺBOI 2.3 [word]

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 2.3 (Advanced Materials) [word]

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 2.3 (Nanomaterials) [word]

เงินสนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช. เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI

แบบแสดงความจำนงขอสนับสนุนกองทุน [word

แบบแสดงความจำนงขอสนับสนุนกองทุน (ENG) [pdf]

มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

แบบฟอร์มการยื่นขอบริจาคเงินเข้ากองทุน [pdf

                แบบฟอร์มการยื่นขอบริจาคเงินเข้ากองทุน (ENG) [pdf]

                พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 717 [pdf