สัมมนาออนไลน์ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ไม่ควรพลาด วันที่ 23, 25 และ 30 ก.ย. 64

สัมมนาออนไลน์ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ไม่ควรพลาด วันที่ 23, 25 และ 30 ก.ย. 64

พลาดไม่ได้กับสัมมนาออนไลน์ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 3 วัน 3 หัวข้อที่น่าสนใจ ช่วยทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ในวันที่ 23, 25 และ 30 ก.ย. 64 แล้วโลกของการสื่อสารวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนไป

Communicating your research webinar series

          To finish off with the FameLab 3-min Science Communication Competition this year, the British Council is organizing a series of webinars for interested academics and researchers:

หัวข้อบรรยาย: (บรรยายภาษาไทยทุกหัวข้อ)

วันที่ เวลา หัวข้อ
พฤหัส 23 ก.ย. 64 15.00 – 16.30 น. การสื่อสารวิทยาศาสตร์และความสำคัญต่อด้านการพัฒนาอาชีพในแวดวงการศึกษา บรรยายโดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร

Science Communications and its importance in academic careers, and emerging role of institutions in public engagement

เสาร์ 25 ก.ย. 64 15.00 – 16.30 น. การนำเสนองานวิจัยโดยใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้ชมหลายหลายกลุ่ม อาทิ เยาวชน บุคคลทั่วไป และนักลงทุนผ่านการการ pitch

Enhancing research with communications for difference audiences. Tips for:

– Creating inspiration for youth

– Raising awareness of science to the public

– Pitching to investors

พฤหัส 30 ก.ย. 64 15.00 – 16.30 น. การนำเสนอวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดิจิทัล

Engaging the public through digital means.

A case study of YouTube, Facebook, and other social media platforms.