เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 “We Mahidol, We Tomorrow มหิดล…เราสร้างอนาคต”

เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 “We Mahidol, We Tomorrow มหิดล…เราสร้างอนาคต”

          ด้วยเทคโนโลยีแห่งไซเบอร์สามารถย่อโลกได้เพียงปลายนิ้ว และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลให้ได้เลือกสรร แม้แต่อนาคตทางการศึกษาในปัจจุบันสามารถสร้างได้ เพียงเริ่มต้นจากการเปิดประตูสู่การค้นพบตัวเองผ่านโลกไซเบอร์กับงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัด Online 100% ตลอดเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 นี้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล (Open House) ประจำปีการศึกษา 2564 ต้องปรับสู่โลกไซเบอร์ ในรูปแบบ Online 100% แต่ยังคงบรรยากาศชวนติดตามเหมือนได้เข้าเยี่ยมชมจริงแบบ Onsite จากทุกพื้นที่/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้แก่ ศาลายา พญาไท บางกอกน้อย กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ รวม 26 คณะ/สถาบัน พร้อมยินดีต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีนี้เปิดให้เยี่ยมชมอย่างจุใจตลอดเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 ภายใต้แนวคิดหลัก “We Mahidol, We Tomorrow มหิดล…เราสร้างอนาคต” โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Open Day และ Open House

          กิจกรรมส่วนแรก Open Day ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดเดือนตุลาคม 2564 นี้ สามารถรับชมได้ในรูปแบบ Live Streaming เพื่อรู้จักกับคณะและหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดครอบคลุมทั้งในเรื่องเกณฑ์การรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา รวม ทั้งอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถเลือกเข้าชมแบบ Live แยกเฉพาะหลักสูตร หรืออาจรวมกลุ่มตามคณะ หรือเนื้อหาหลักสูตรที่คล้ายกัน

          กิจกรรมส่วนที่สอง Open House จะจัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ การแนะนำปฏิทินการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม แนะนำจำนวนรับและเกณฑ์การสมัครรอบ 1 – 3 การเตรียม Portfolio ตลอดจนแนะนำการเตรียมตัวสอบ และร่วมสนุกกับกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ในรูปแบบ Infographic และ Live Streaming

          นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังสามารถร่วมกิจกรรม Mahidol Museum และ Mahidol Tour จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม MU Festival และดนตรีในสวน ซึ่งจะจัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทาง Facebook Live โดยดนตรีในสวนจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น.

          สำหรับกิจกรรม Open Day แนะนำอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา สามารถเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ Mahidol Careers Service : http://careers.mahidol.ac.th ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้จาก VDO Clip สัมภาษณ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และศิษย์ปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อการค้นพบตัวเองถึงความสนใจและความถนัดในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจะได้มีเตรียมพร้อมเพื่อการ Upskill – Reskill ฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในแต่ละวิชาชีพ ตลอดจนเคล็ดลับสมัครอย่างไรให้ได้งาน ฯลฯ

          ซึ่งการค้นพบตัวเองเพื่อให้ทราบถึงความสนใจและความถนัดในการเรียนและการประกอบอาชีพนั้น สามารถค้นหาคำตอบได้จากแบบทดสอบในเว็บไซต์ Mahidol Careers Service : http://careers.mahidol.ac.thโดยระบบจะประมวลผลจากคำตอบ แล้วสรุปออกมาเป็น 3 อันดับอาชีพในฝันของผู้ทำแบบทดสอบเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในเริ่มต้นสู่เส้นทางการเรียน และอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไป โดยผู้ที่สนใจทำแบบทดสอบนี้ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Open House ของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

          “มหาวิทยาลัยมหิดลพยายามจำลองสถานการณ์จริงในรูปแบบ Online ให้ใกล้เคียงรูปแบบ Onsite มากที่สุด ด้วยความเป็น “We Mahidol” เราจะสร้างอนาคตของ “We Tomorrow” ไปด้วยกัน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต กล่าวทิ้งท้าย

          ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย
ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)

แบนเนอร์ออกแบบโดย
วรรณภา อินทรประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210