แนะนำช่อง TikTok สายวิทย์ ที่ควรติดตาม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

1. AJ ICE
ผู้ติดตาม 2.9 M

2. SaySci :: เซย์ไซน์
ผู้ติดตาม 1.1 M

3. Ketchup Jo
ผู้ติดตาม 1 M

4. MAX A WIT จัดเต็มวิทย์
ผู้ติดตาม 578 K

5. KornKT
ผู้ติดตาม 471 K

6. ardwarong
ผู้ติดตาม 38 K

7. IPST Thailand
ผู้ติดตาม 38 K

8. opearth
ผู้ติดตาม 25 K

9. SPACEMAN มนุษย์อวกาศ
ผู้ติดตาม 20 K

10. หมอเอ้ว ชัชพล
ผู้ติดตาม 12 K

11. NSM Thailand
ผู้ติดตาม 3 K

12. NSTDA Thailand
ผู้ติดตาม 3 K

About Author