Headlines

นวัตกรรมสุดว้าวจาก ‘มะพร้าวราชบุรี’

          ‘มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ก้นจีบ’ เป็นสินค้า GI ของจังหวัดราชบุรี ที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ หากแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เพาะปลูกกลับต้องเผชิญปัญหาในการจำหน่ายผลสด ทั้งด้วยเรื่องสินค้าล้นตลาด และผิวมะพร้าวเกิดรอยช้ำขณะเก็บเกี่ยวและขนส่งได้ง่าย ส่งผลให้สินค้าตกเกรด

          ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันอาหาร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้าช่วยพัฒนากระบวนการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น น้ำส้มสายชูหมัก เครื่องดื่มโพรไบโอติก โยเกิร์ตและโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ผงน้ำมะพร้าวเร่งการเจริญเติบโตของพืช

          ภายใต้แนวคิดปรับเปลี่ยนการทำเกษตรไทยสู่ 3 สูง ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : สวทช.

About Author