จับเทรนด์โลกร่วมวิจัยไมโครไบโอมทดสอบทางคลินิก‘ผงผักพรีไบโอติกส์’สู่ทางรอดมะเร็งลำไส้ใหญ่

ข้อมูลจากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทยพบอุบัติการณ์โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 3 เท่าในรอบสองทศวรรษ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2563


รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลูกอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการวิจัยในการทดสอบทางคลินิกของพรีไบโอติกส์ผสมใยอาหารทางธรรมชาติที่มีผลต่อความถี่อุจจาระ และจุลินทรีย์ในอุจจาระผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะท้องผูก


รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยได้ทำให้บทบาทของภาควิชาฯ ฉายแววในงานวิจัยระดับชาติประกาศศักดาแห่งการเป็นห้องปฏิบัติการชั้นนำของประเทศ สู่การทดสอบทางห้องปฏิบัติการในขั้นตอนสำคัญจากการวิจัยครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับ NIA และผู้ผลิตภาคเอกชน

เป็นที่ทราบกันดีว่าภายในลำไส้มีแบคทีเรียทั้งดีและไม่ดีต่อร่างกาย การรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ จะเสริมสร้างแบคทีเรียชนิดดีให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อร่างกาย และจะช่วยเพิ่มกากใยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

โครงการทดสอบทางคลินิกของพรีไบโอติกส์ผสมใยอาหารทางธรรมชาติที่มีผลต่อความถี่อุจจาระ และจุลินทรีย์ในอุจจาระผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะท้องผูก ใช้เทคนิคการหาลำดับเบสสารพันธุกรรมของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้มาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่การทดสอบ “ขับถ่ายสมดุล” ในกลุ่มเป้าหมายที่ทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์ “ผงผักพรีไอติกส์” ก่อนเตรียมขยายผลสู่การทดสอบการลดอุบัติการมะเร็งลำไส้ใหญ่ ต่อไป

ผลของโครงการวิจัยนี้หวังให้เป็นเครื่องมือสำคัญแห่ง “ศาสตร์ไมโครไบโอม” หรือการศึกษาสภาวะแวดล้อมของจุลชีพ ตามยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ และเทรนด์โลก สู่การค้นพบการลดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


ภาพจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิตินวตาร ดิถีการุณ นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

About Author