“หน้ากากอนามัย” ใช้ถูกวิธีลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา

“หน้ากากอนามัย” ใช้ถูกวิธีลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา