ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพา

          ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา นำ ‘ชุดทดสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร (Formalin test kit)’ ชนิดพกพา เข้าช่วยตรวจสอบการปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ที่ร้านหมูกระทะ 21 ร้านในจังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และฟื้นคืนสถานการณ์ปกติให้แก่ร้านหมูกระทะที่ได้รับผลกระทบจากข่าวตรวจพบฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์เนื้อหมู

          ‘Formalin test kit’ เป็นชุดตรวจแบบเซนเซอร์กระดาษที่ตรวจได้ทั้งชิ้นเนื้อและน้ำแช่เนื้อ อ่านผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่าภายใน 5 นาที มีความแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ บริษัทฮาลา ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด

          ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/3ClBIJR)

About Author