คำคม นักวิทย์: แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

คำคม นักวิทย์: แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

⚛ คำคม นักวิทย์ ⚛

เรียบเรียงโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

I have no special talents
I am only passionately curious

– Albert Einstein

ข้าพเจ้า หาได้มีพรสวรรค์ใดไม่
ข้าพเจ้า เพียงแต่ช่างสงสัยอย่างลึกซึ้ง

– แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

——————-
แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(14 มีนาคม พ.ศ. 2422 – 18 เมษายน พ.ศ. 2498)

นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพ และสมการอันลือลั่นเกี่ยวกับพลังงานและมวล

นั่นก็คือ E = mc2 เขามีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม สถิติกลศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2464 จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก