โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทย เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โด…

อ่านต่อ

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จ.ประจวบคีรีขันธ์ บ่มเพาะผู้ประกอบการด้วย วทน. เสริมแกร่งเศรษฐกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ข…

อ่านต่อ

แพลตฟอร์มจับคู่ความต้องการ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” อุปกรณ์ทางการแพทย์

เครือข่ายรัฐและเอกชนจับมือพัฒนา “ระบบจับคู่ความต้องการอ…

อ่านต่อ

ไบโอเทค สวทช. จิสด้า และ JAXA ผนึกกำลังปลูกผลึกโปรตีนบนสถานีอวกาศสำเร็จแล้ว!

หลังจากที่ประเทศไทย ได้ส่งงานวิจัยสัญชาติไทย “การ…

อ่านต่อ