ใช้ประโยชน์ ‘ต้นคลุ้ม’ ให้คุ้มค่า เสริมจุดเด่น ‘ถาดพลาสติกชีวภาพ’

เรื่องโดย วัชราภรณ์ สนทนา เส้นใยคลุ้มช่วยถาดโฟมแป้งมันส…

อ่านต่อ