Line Track Skip to content

อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลูสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลูสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลูสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลูสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

วิจัยและพัฒนาโดย

วิจัยและพัฒนาโดย

วิจัยและพัฒนาโดย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

ที่มาและความสำคัญ

        แนวโน้มการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยพบว่าสารสมุนไพรทั้งในรูปของสารออกฤทธิ์ที่เป็นสารสกัดหยาบ ผงแห้ง และน้ำมันหอมระเหยเข้มข้นมีการนำมาใช้เป็นยา อาหารเสริม หรือส่วนผสมในอาหารเพื่อจุดประสงค์ในการบำบัดและรักษาโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สารสกัดจากสมุนไพรมีข้อจำกัดทั้งด้านกายภาพและทางเคมีที่อาจส่งผลต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นสูตรตำรับยา รวมถึงการนำมาใช้ในการบำบัดรักษาด้วย ดังนั้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมุนไพรที่ใช้ภายนอกร่างกายจึงทีความจำเป็นต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์

         สารสกัดบัวบก สารสกัดเปลือกมังคุด และน้ำมันกานพลู เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งทางชีวภาพและทางเภสัชศาสตร์ โดยคุณสมบัติดังกล่าว คือ การลดรอยดำ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ รวมถึงความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง ในกลุ่มของ Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acnes ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิว ดังนั้นการนำสรรพคุณของสารออกฤทธิ์ทั้ง 3 ชนิดมารวมกันจะทำให้เป็นการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้

คุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยี

        อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลู เป็นอนุภาคนาโนที่พัฒนาเพื่อให้ได้อนุภาคที่สามารถกักเก็บสารสำคัญได้หลากหลายรูปแบบ และมีความคงตัวของอนุภาคที่ดี โดยสารสกัดจากธรรมชาติที่นำมากักเก็บในอนุภาคนี้มีคุณสมบัติเด่นในด้านการลดการเกิดสิว ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ผิวหนัง ช่วยลดโอกาสการเกิดรอยดำ และการอักเสบที่เกิดขึ้นจากสิวอักเสบ อีกทั้งอนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลู นี้สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในการเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านชั้นผิวหนังของอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

        เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

        – ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
        – ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
        – ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
        – ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สถานภาพสิทธิบัตร

        อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001113 เรื่อง องค์ประกอบอนุภาคนาโน-ลิโปดอล แคริเออร์ และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว วันที่ยื่นคำขอ 11 พ.ค. 2561

นักวิจัย

        ดร.สุวิมล สุรัสโม
        ดร.ชญานันท์ เอี่ยมสำอาง
        นายคุณัช สุขธรรม
        นางสาวนารินทร์ ไพบูลย์
        นายจักรวาฬ ยศถาวรกุล
        นางสาวอรอุมา เกตุชาติ

ติดต่อสอบถาม

สโรชา เพ็งศรี
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

ทุกความคิดเห็นของคุณมีความหมาย

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในปีต่อๆ ไป

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000

นิทรรศการที่น่าสนใจ