Line Track Skip to content

Business Opportunities @Thailand Science Park

Business Opportunities @Thailand Science Park

นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

  • Standard Lab Test
  • Digital Microscope
  • Dioxin Testing
  • Antibody Replacement
  • การพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรไทย
  • การพัฒนากัญชาไทย

วิดีโอรายการย้อนหลัง

นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวันที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ทำความรู้จักกับบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรม มากกว่า 100 บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งมีงานวิจัย และงานบริการสนับสนุนงานวิจัยมากมาย

หัวข้อตามช่วงเวลา:

05.00 ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านจุลชีววิทยา
09.55 การตรวจสารไดออกซิน และ การตรวจหาเชื้อโควิดในผลิตภัณฑ์
15.56 ศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทย ศูนย์นวัตกรรมกัญชาไทย
21.16 กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
25.30 ศูนย์วิจัย พัฒนา สารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์และสัตว์เลี้ยง
29.56 เครื่องสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000