Open House - Food for the future

A2-Food for the future
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.15 น.

พบกับเทคโนโลยีที่ช่วยปรับอาหารให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และทำให้อาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติอร่อย ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค

.

.

.


B2-Food for the future
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 12.45-16.30 น.

นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ และวิทยาการการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารปลอดภัย

.

.

.


C2-Food for the future
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.15 น.

พบกับเทคโนโลยีที่ช่วยปรับอาหารให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และทำให้อาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติอร่อย ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค

.

.

.


D2-Food for the future
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.45-16.30 น.

นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ และวิทยาการการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารปลอดภัย

.

.

.