head

ข่าวสาร

Video

สนับสนุนการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัล เสริมศักยภาพการเเข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวสาร

สวทช. ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จัดสัมมนา “การประเมินความพร้อม INDUSTRY 4.0 ด้วยตัวเอง เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ และ อุตสาหกรรมสีเขียว” ภายในงาน INTERMACH 2024

17 พฤษภาคม 2567 ไบเทค บางนา: สวทช. โดยกลุ่มแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับNECTEC SMC...

กรมโรงงานฯ ผนึก สวทช. หนุน 500 โรงงาน ประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ Thailand i4.0 CheckUp

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงงานไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรมสวทช. 

ฟรี !!! ขอเข้ารับบริการตรวจประเมินระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถขอรับการตรวจประเมินความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) เพื่อรับคำแนะนำไปประกอบการวางแผนปรับปรุงโรงงานและขอรับมาตราการส่งเสริมจาก BOI