ข่าวสาร

สวทช. เปิดตัว Industry 4.0 Platform ในรายการ ข่าว 3 มิติ

สวทช. เปิดตัว Industry 4.0 Platform แนวทางยกระดับสู่อุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ในรายการข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566

ที่มา :

Facebook
Twitter