Headlines

ทีมนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล การแข่งขัน ครั้งที่ 16

(จากซ้ายไปขวา นางสาวธัญรดา พ่อค้าทอง นางสาวปภาวี ขุนคลัง และนางสาวณภัทรสร สุขสิน)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ทีม KALAM PLI PHAT NAMPLA (กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา) ซึ่งเป็นกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย สามารถคว้ารางวัล Merit Award ในหัวข้อ Space mining (การค้นหาและเก็บทรัพยากรจากอวกาศ) จากการแข่งขัน International Space Challenge 2024 ใน Advance Category ของประเทศสิงคโปร์

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นางสาวณภัทรสร สุขสิน
2. นางสาวปภาวี ขุนคลัง
3. นางสาวธัญรดา พ่อค้าทอง

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส

โครงการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันชื่อ – เป็นการส่งดาวเทียมไปโคจรที่จุด Lagrange 5 ในวงโคจรของดาวอังคาร เพื่อที่จะสำรวจแถบดาวเคราะห์น้อย (Asteroid belt) อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย payload หลักใช้กล้อง Hyperspectral imaging ในการวิเคราะห์ว่าดาวเคราะห์น้อยแต่ละดวงมีองค์ประกอบของแร่ธาตุชนิดไหนบ้าง รวมไปถึง rare earth element โดยใช้ความยาวคลื่นตั้งแต่ช่วง 250-5,000 นาโนเมตร

สำหรับการแข่งขัน International Space Challenge (ISC) ประเทศสิงคโปร์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงความคิดของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม มุ่งเป้าความสนใจในเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับบนโลกและในอวกาศ

ดูรายละเอียดการแข่งขันและรางวัล https://spacefaculty.asia/isc-2024/

About Author