สร้างความมั่นคงอาหารโลก ผ่านงานวิจัยใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

          “อาหาร” นอกจากให้ “พลังงานชีวิต” ยังนับเป็นหนึ่งในความมั่นคงสำคัญของโลก

          ที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ PTFI – The Periodic Table of Food Initiative ในแต่ละทวีปเพื่อสร้างเครือข่าย การวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหารทั่วโลก ซึ่งอาจมีทั้งอาหารที่เหมือนและแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันโภชนาการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ PTFI ประจำทวีปเอเชีย

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของ PTFI เป็นการสร้างความมั่นคงอาหารโลก ผ่านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรอาหาร โดยความร่วมมือของเครือข่ายนักวิชาการทั่วโลก

          โดยประมาณคาดว่าทั่วโลกมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำไปทำเป็นอาหารได้ประมาณ 30,000 ชนิด แต่ทว่ามีเพียงประมาณ 300 – 400 ชนิดเท่านั้นที่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบและบันทึกเป็นฐานข้อมูล เป้าหมายเบื้องต้นของความร่วมมือ คือ การวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารให้ได้ประมาณ 1,600 ชนิด ซึ่งเป็นจำนวนสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืชที่หลายๆ ประเทศมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารเหมือนๆ กัน แต่อาจมีรูปการปรุงการกินที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม

          “จากการวิเคราะห์ข้ามวัฒนธรรมพบว่า พืชอาหารบางชนิดมีการปลูก หรือบริโภคในหลายประเทศ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อทราบถึงความแตกต่าง ทั้งในแง่คุณค่าทางโภชนาการ หรือประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค” รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา กล่าว

          ยังมีสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืชอีกกว่า 30,000 ชนิดในโลกที่รอคอยการค้นพบสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่ง ศูนย์ความเป็นเลิศ PTFI ประจำทวีปเอเชีย ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างงานวิจัยอาหารภายใต้การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมสร้างความมั่นใจแก่ชาวโลก หากต้องประสบวิกฤติขาดแคลนอาหารในอนาคต

          ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

Cr: ภาพจาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

About Author