สัมมนา “หุ่นยนต์ทางการแพทย์” สานพลังจัดตั้ง “สมาคมวิชาการหุ่นยนต์และ AI ทางการแพทย์ประเทศไทย”

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มห…

อ่านต่อ

ไบโอเทค สวทช. เปิดโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค มาตรฐานสากล ตอบโจทย์อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

          8 มีนาคม 2566 กรุงเท…

อ่านต่อ