การจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 7 โซน


1. วิทย์เพื่อชุมชน
นำเสนอเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ส่งเสริม พร้อมตัวอย่างของสินค้าชุมชนในพื้นที่ เพิ่มเติม


2. วิทย์เพื่อพัฒนาคน เพิ่มเติม


3. วิทย์เพื่อธุรกิจ เพิ่มเติม


4. Hi-Light-Showcase


5. Thailand Tech Show
ผลงานวิจัย เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยเป็นผลงานของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติม


6. NSTDA Services
พบกับบริการและกลไกต่างๆ ของ สวทช. ที่สนับสนุนผู้ประกอบการ ในการลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า เพิ่มมูลค่า หรือต่อยอดให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ
การให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี และช่วยเหลือ SME โซนภาคอีสานบน 1,2 และ อีสานกลางที่ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายในงาน พร้อมรับโจทย์ปัญหาจากลูกค้า เพิ่มเติม


7. กิจกรรมพิเศษ
เวที “ประกวด Digital menu และ Digital catalog เพื่อเฟ้นหา ร้านค้าที่สร้างผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม” และ Innovation Startup Pitching#1


กิจกรรมในงาน
กล้อง 360 องศา จาก บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด