สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมก้าวสู่ยุค 4.0 กับงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรมครั้งสำคัญ สร้างโอกาสธุรกิจและยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค


กิจกรรม Highlight


ปาฐกถาพิเศษ และเสวนาแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม


รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่นำความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม “วิทย์สรรค์ นวัตกรรมสร้าง ด้ามขวานไทย”


สัมมนาบทบาท สวทช. ต่อการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน


เสวนาทิศทางธุรกิจ ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก


ถอดบทเรียน และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์จาก Fabrication Lab ในสถานศึกษา


นิทรรศการ ผลงานนวัตกรรมน่าสนใจในการเริ่มธุรกิจ บริการสนับสนุนภาคเอกชน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต


กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น Technology for better society, เตรียมตัวอย่างไรให้ได้ทุน 800,000 บาทจัดโดย

เจ้าภาพร่วม